Algemene functieprofielen

Bestuur en toezicht 2024

Suur Ten Oever heeft twee algemene profielen geformuleerd voor functies binnen de raad van bestuur en de raad van toezicht. Uiteraard is het formuleren van een goed functieprofiel altijd maatwerk en dragen wij er zorg voor dat we voor elke specifieke vacature in samenspraak met de opdrachtgever een zo passend mogelijk profiel formuleren. De onderstaande profielen zijn bedoeld ter inspiratie en om weer te geven waar volgens ons de moderne bestuurder en toezichthouder minimaal aan zou moeten voldoen.