Samenwerkingspartners

Boardroom Consultancy Zorg (BCZorg)

De ervaring leert dat vragen rond samenwerking in zorginstellingen en het functioneren van medische professionals veel aandacht kunnen vragen en soms zelfs tot een crisissituatie leiden. Slagvaardig onderzoek en tijdige interventie zijn dan van groot belang. Op dit terrein werken wij samen met Boardroom Consultancy Zorg (BCZorg). Dit samenwerkingsverband van Joep Hubben (jurist, hoogleraar, toezichthouder), Johan van der Heide (bestuurder, toezichthouder, sociaal geneeskundige), Wim Oosterom (accountant zorginstellingen, toezichthouder) en Piet Batenburg (ziekenhuisbestuurder en toezichthouder met ervaring als internist) richt zich op onderzoek en advies bij samenwerkingsproblemen en conflicten op het niveau van de raad van bestuur en/of raad van toezicht al dan niet in relatie met andere geledingen (MSB, medische staf, vakgroepen). BCZorg richt zich ook op onderzoeksvragen rond het functioneren van medische professionals. Een ander aandachtsgebied is onderzoek en advies bij vragen rond integriteit en professionaliteit van de (financiële) bedrijfsvoering.  www.bczorg.com