Bestuurder OLVG Lab BV

OLVG Lab is hét integrale laboratorium van Groot-Amsterdam en omgeving met de drie laboratorium disciplines klinische chemie, medische microbiologie en pathologie in één organisatie. De disciplines zijn nauw met elkaar en een aantal partners verbonden in een netwerk met steeds verder geharmoniseerde apparatuur en methoden, een grotendeels gezamenlijk laboratoriuminformatie- systeem en een gezamenlijke logistieke inrichting.

BESTUURDER – OLVG LAB
 
Voor OLVG Lab zijn wij op zoek naar een bestuurder met ervaring in de bedrijfsvoering.
 
Bestuurlijke opgave
Samen met de collega-bestuurder en het management vormt u een sterk team, dat effectief opereert, tijdig besluiten neemt en zichtbaar is in de organisatie met een open en enthousiaste houding. De bestuurder fungeert als inspirerend en verbindend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor de leden van het managementteam en is samen met de collega-bestuurder verantwoordelijk voor het verder optimaliseren van de samenwerking tussen de drie zorglijnen.
 
De huidige directeur-bestuurder zal in de raad van bestuur de rol van voorzitter vervullen. De collegiale raad van bestuur draagt een gezamenlijke eindverantwoordelijkheid en heeft een inhoudelijke portefeuilleverdeling. Bijzondere aandacht zal de komende jaren uitgaan naar het realiseren van de strategische ambities die OLVG Lab als spin in het regionale diagnostisch netwerk heeft in Groot-Amsterdam, het inrichten van de nieuwbouw- en achterblijvende locaties in Oost en West, het omgaan met de personeelskrapte, de digitale transformatie, overnames en integraties, samenwerking in de regio en een stabiele financiële situatie voor het mogelijk maken van de noodzakelijke investeringen.
 
OLVG Lab is op zoek naar een lid van bestuur met een nadruk op de bedrijfsvoering vanwege deze ambities in uitdagende omstandigheden. De exacte portefeuilleverdeling tussen de bestuurders wordt in gezamenlijkheid nader vastgesteld.
 
De nieuwe bestuurder is een daadkrachtige en verbindende bestuurder met een profiel op bedrijfsvoering en organisatie die veranderingen en verbeteringen in gezamenlijkheid tot een goed resultaat weet te brengen en besturen van nature combineert met een hands-on en betrokken aanpak. Hij/zij is verantwoordelijk voor het medebesturen van OLVG Lab, waaronder de vertaling van de strategie naar adequaat beleid en planning met daarbij de aandacht in het bijzonder gericht op operationele bedrijfsvoering, klantgerichtheid en organisatieontwikkeling. Vanzelfsprekend zal de nieuwe bestuurder goed passen in het team dat wordt gevormd met de huidige directeur-bestuurder met een allround profiel (inhoudelijk profiel gecombineerd met expertise op het vlak van organisatiebrede bedrijfsvoering), mevrouw Anja Leyte.
 
De ideale kandidaat:

 • Is ambitieus, resultaatgericht, krijgt dingen echt voor elkaar;
 • Kan effectief functioneren in een organisatie van professionals, mede door zijn/haar respect voor (top)professionals en overtuigingskracht, zowel op basis van eigen professionaliteit als op basis van persoonlijke autoriteit;
 • Is een verbindende persoonlijkheid die bij uitstek in staat is om te inspireren, draagvlak te creëren, er echt te zijn voor de organisatie, en te sturen door het bieden van vrijheid, waarbij (of waardoor) mensen in beweging komen en de geplande doelen/innovaties realiseren;
 • Is veranderingsbereid en –gezind, en kan en durft ook creatief en vernieuwend te zijn;
 • Is iemand met visie en is een strategisch en kritisch denker, zowel gericht op de korte als op de lange termijn, en is in staat om complexiteit te doorgronden;
 • Vraagt typisch door op zaken die hij/zij niet begrijpt, is nieuwsgierig om zaken dieper te doorgronden, en heeft een goed luisterend oor;
 • Beschikt over sterke en overtuigende communicatieve vaardigheden en is adequaat in de interactie met de hele organisatie en (in-en externe) stakeholders;
 • Is een bruggenbouwer, beschikt over een hoge integriteit met zuivere normen en waarden, is iemand die van nature een teamspeler is; open, eerlijk en duidelijk;
 • Is in staat om goede samenwerkingsrelaties aan te gaan en te onderhouden met externe partners;
 • Heeft plezier in de laboratoriumorganisatie als mensenbedrijf èn technisch bedrijf en heeft een passende visie op medezeggenschap;
 • Is zichtbaar en aanspreekbaar in en voor de organisatie!

OLVG Lab is op zoek naar een ervaren kandidaat:

 • Met bestuurlijke kennis en ervaring (of talent) in een grote, complexe organisatie, mede resulterend in een natuurlijk leiderschap;
 • Met een afgeronde academische opleiding op bedrijfseconomisch/ financieel gebied;
 • Met kennis van en ervaring met strategische aansturing van de bedrijfsvoering en -inrichting;
 • Met oog voor mensen en gevoel voor datgene wat een organisatie nodig heeft, een organisatie die met regelmaat met fusies en integraties te maken heeft;
 • Met ruime ervaring met (technisch-) operationele processen en programma management in grote organisaties;
 • Met financiële kennis en ervaring;
 • Die oog heeft voor diversiteit en inclusiviteit;
 • Die ervaring heeft met (organisatie-/cultuur-)ontwikkelingstrajecten (en/of transformatie);
 • Met ervaring in de omgang met medezeggenschapsorganen;
 • Met ruime ervaring in werken met verschillende stakeholders;
 • Die idealiter leiding heeft gegeven in een organisatie met professionals en affiniteit heeft met de zorg;
 • Werkervaring opgedaan in het buitenland, dan wel in een andere sector of cultuur kan een verfrissende, en daarmee waardevolle toevoeging zijn. Ervaring op het gebied van marketing en communicatie kan eveneens van waarde zijn;
 • Met voeling met de ‘nieuwe wereld’ en met de digitale transformatie in het bijzonder.

Inschaling

 • WNT

Gewenste startdatum

 • Na de zomer 2024

 
Suur Ten Oever heeft, naast het bovenstaande specifieke deel, ook een algemeen profieldeel geformuleerd voor functies binnen de raad van bestuur met hierin kenmerken waar de moderne bestuurder volgens ons mimimaal aan zou moeten voldoen. Lees hier verder.
 
 
OLVG LAB
 
OLVG Lab levert innovatieve en doelmatige integrale laboratoriumdiagnostiek in de volle breedte, in combinatie met deskundige en laagdrempelige consultatie en met een hoog serviceniveau, zodat medisch professionals de patiënt tijdig de beste zorg kunnen leveren. OLVG Lab is een zelfstandig medisch diagnostische laboratorium organisatie waarin de afdelingen klinische chemie, medische microbiologie en pathologie integraal zijn samengebracht. Het STZ topklinisch opleidingsziekenhuis OLVG is de (enig) aandeelhouder en een belangrijke partner en klant, daarnaast werkt OLVG Lab voor meerdere andere ziekenhuizen, ZBC’s/ klinieken en huisartsenpraktijken in de regio Groot-Amsterdam.
 
OLVG Lab is een van de grotere laboratoriumorganisaties in Nederland. Het beoogt de patiënt en zorgverlener te verzekeren van kwalitatief hoogwaardige diagnostiek in het hele zorgproces en is een netwerkspeler die regie neemt in het ondersteunen van het regionale zorg ecosysteem in de regio. OLVG Lab is actief groeiend, momenteel met enkele actieve overname-/integratietrajecten. De digitale ambities zijn daarbij groot. Het diagnostisch pakket strekt zich uit van preventief en een brede basis, tot – met partners zoals SanquinDiagnostiek en binnen het consortium Glia – (hoog) complex en super specialistisch. OLVG Lab omarmt innovatieve ontwikkelingen en biedt maatwerk. Samen met OLVG verzorgt OLVG Lab medisch-/ laboratorium-specialistische opleidingen klinische chemie (volledig), medische microbiologie en pathologie (gedeeltelijk, met Amsterdam UMC).
 
De laboratoria zijn gehuisvest in OLVG Oost, in OLVG West en op het terrein van het Health InnovationDistrict, Sanquin. Naast OLVG West verrijst een nieuw, integraal laboratorium gebouw dat begin 2026 zal worden betrokken. OLVG Lab werkt daartoe nauw samen met OLVG en de bouwpartijen en bereidt zich intern voor in het herhuisvestingsprogramma Basecamp.
 
Kerngegevens:

 • Aantal medewerkers (fte): ruim 400 (ca. 360 fte)
 • Som bedrijfsopbrengsten 2022: € 57 miljoen
 • Resultaat boekjaar 2022: positief

Meer informatie, waaronder het organogram, is te vinden op www.olvglab.nl
 
Organisatiestructuur

 • De raad van bestuur richt zich bij het uitvoeren van zijn taak naar het belang van OLVG Lab als maatschappelijke onderneming met een publieke en een publiek-private taak. De raad van bestuur is met betrekking tot de uitvoering van zijn taken verantwoording verschuldigd aan de aandeelhouder OLVG, en (via getrapt toezicht) aan de raad van toezicht van OLVG.
 • Raad van toezicht: 1 voorzitter, 5 leden.
 • Raad van bestuur: 2 leden, directeur-bestuurder (voorzitter) en lid raad van bestuur (collegiaal bestuur, met integrale verantwoordelijkheid).
 • De portefeuilleverdeling tussen de bestuurders kan nog nader besproken worden. Binnen het team dienst voldoende kennis en ervaring aanwezig te zijn op het gebied van:
  • Klinische, topklinische, en eerstelijns / preventieve laboratoriumzorg
  • (Wetenschappelijk) onderwijs, opleiding en onderzoek
  • Personeel en organisatie
  • Leidinggeven aan professionals
  • Financiën, ICT en bedrijfsvoering
  • Innovatie en digitalisering
  • Marktwerking en bekostiging
  • Nieuwbouw en huisvesting
  • Maatschappelijke positionering, omgevingsbewustzijn en (regionale) netwerken
 • Medezeggenschap: OR

  
PROCEDURE
 
Solliciteren kan via www.suurtenoever.nl.
 
Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument en CV aan te leveren. Na de voorselectie wordt de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 
 
CONTACT
 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, partner
 
 
Chantal Fonteijn, PA
Monica van der Ven, PA
 
T: 0850 – 734 710 (Chantal)
T: 0850 – 734 702 (Monica)