Vrienden van PhiladelphiaSolliciteer

voorzitter

Met aandacht, liefde en plezier!
De Vrienden dragen bij aan meer aandacht en plezier voor de cliënten van Stichting Philadelphia Zorg door het ondersteunen van projecten op locatie. Wij zetten ons in voor het werven van financiële middelen om de wensen, ter verbetering van het welzijn van de cliënten, in vervulling te kunnen laten gaan. Dit alles doen we met veel liefde, aandacht en plezier.
 
VOORZITTER, STICHTING VRIENDEN VAN PHILADELPHIA
 
Voor het bestuur wordt een voorzitter gezocht. De positie komt vacant als gevolg van het eindigen van de zittingstermijn van de huidige voorzitter.
 
De Stichting Vrienden van Philadelphia wordt geleid door een bestuur bestaande uit vijf personen. Naast een voorzitter, een penningmeester zijn er drie algemeen bestuursleden.
Het bestuur wordt ondersteund door een professionele staf van vijf personen verantwoordelijk voor fondsenwerving, financiën, algemene ondersteuning, buitendienst en secretariaat.
 
De raad van toezicht wordt gevormd door de raad van bestuur van Stichting Philadelphia Zorg.
 
Het tijdsbeslag voor deze rol wordt geschat op z’n 120 uur per jaar.
Naast activiteiten in het kader van de gerealiseerde projecten vergadert het bestuur zo’n vijf keer per jaar waarvan twee keer samen met de raad van toezicht.
 
Voor deze positie wordt gezocht naar een inspirerende en verbindende voorzitter die een succesvolle en actieve vriendenstichting op harmonieuze wijze verder kan leiden.
 
Functie-eisen en -wensen

 • Ervaren en actieve netwerker met een grote betrokkenheid bij de doelgroep.
 • Bereidheid om tijd te investeren en beschikbaar te zijn.
 • Strevend naar de verdieping en de verbinding. Staan voor de doelgroep en de opgave van de vrienden.
 • Professionele ervaring:
  • Ervaring op het gebied van fondsenwerving en belangenbehartiging is een pre.
  • Financieel inzicht is gewenst.
 • Ervaring zorg: is geen vereiste, inlevingsvermogen in de sector wel.
 • Bestuurlijke ervaring: is een pre.

Belangrijkste competenties:

 • Verbindend en relatiegericht.
 • Enthousiasmerend en betrokken.
 • Creëert en behoudt een open, laagdrempelige en samenwerkingsgerichte omgeving en sfeer.
 • Zowel rustig, verbindend en empathisch als ook daadkrachtig en stevig.
 • Analytisch en inhoudelijk sterk, doelgericht, to-the-point, helder, scherp.

Bezoldiging
De leden van het bestuur ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten, alsmede een niet bovenmatig vacatiegeld, vast te stellen door de raad van toezicht. De hoogte van de vergoeding van de bestuursleden wordt gepubliceerd in de jaarrekening.
 
Startdatum
Na de zomer van 2024.
 
STICHTING VRIENDEN VAN PHILADELPHIA
 
De zorgvoorzieningen in Nederland behoren tot de beste van de wereld. Stichting Philadelphia Zorg krijgt daarom de ruimte als zorginstelling om mensen met een verstandelijke beperking met haar zorg- en dienstverlening te ondersteunen in een zo optimaal mogelijke kwaliteit van bestaan. Dit doet Philadelphia voor meer dan 9.800 cliënten bij 550 locaties.
Ondanks die goede voorzieningen zijn er nog altijd veel zaken die niet uit de algemene middelen betaald kunnen worden, maar die wel van grote invloed zijn op de verbetering van kwaliteit en leven van onze cliënten.
Dit is nou precies waar Stichting Vrienden van Philadelphia zich hard voor maakt! De Stichting Vrienden van Philadelphia zet zich in voor het werven van financiële middelen om de wensen, ter verbetering van het welzijn van de cliënten, in vervulling te kunnen laten gaan. Ook nemen zij initiatieven voor nieuwe activiteiten, denken mee in de ontwikkeling daarvan en ondersteunen ouders/verwanten en medewerkers bij de fondsenwerving voor projecten op locatie. 
Stichting Vrienden van Philadelphia wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), en heeft dientengevolge de fiscale voordelen die hierbij horen.
 
Kijk voor meer informatie op de website: https://www.vriendenvanphiladelphia.nl/.
 
Beleidsplan
Het strategisch beleid van de Stichting Vrienden van Philadelphia wordt continu herijkt, waarbij alle bestuursleden en medewerkers hun input geven.
Bekijk hier de beleidsnotitie 2022 e.v.
 
PROCEDURE
 
De wervingsprocedure wordt begeleid door Suur Ten Oever.
 
Suur Ten Oever is beschikbaar om het proces te begeleiden om tot een shortlist van kandidaten te komen.
De CV’s en motivatiedocumenten van de shortlistkandidaten worden besproken en beoordeeld door de selectiecommissie.
 
Vervolgens worden de door de selectiecommissie geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met een afvaardiging van het bestuur van De Vrienden.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck en is een VOG een vereiste.
 
CONTACT
 
Voor vragen over deze boeiende en zeer interessante functie en de procedure kunt u contact opnemen met:
 
De heer Robert Rem, huidig voorzitter van de Vrienden, M: 06-2488 5797 robertrem67@gmail.com.
 
SOLLICITEREN
 
U kunt tot 11 april op deze vacature reageren. 
Stuur uw motivatiebrief met CV aan het secretariaat van de Vrienden: stichtingvrienden@philadelphia.nl.