Astrid van het Bolscher Foundation

Suur Ten Oever heeft zich ook ten doel gesteld de wereld, in ons geval de zorgsector, een beetje beter te maken. Hiernaar streven wij iedere dag vanuit ons dagelijks werken.

Daarnaast willen wij graag een extra inspanning markeren om heel specifiek aan dit streven invulling te geven. Astrid van het Bolscher, zelf een begeesterd verbeteraar van onze sector via haar partnerschap van “Q3 consult” en tevens echtgenote en vriendin van de partners van Suur Ten Oever, is de naamgever van deze extra inspanning. Astrid heeft de strijd tegen kanker moeten opgeven, waarbij zij tot op het laatste moment het leven is blijven omarmen en zij zich is blijven inspannen om onze sector en met name de professionals daarbinnen weerbaarder te maken.

Marja Suur is een aantal jaren geleden succesvol behandeld voor kanker. Hierdoor is zij de mensen in de zorg (nog) meer gaan waarderen en is zij bewuster en met meer bezieling in het leven komen te staan.

Suur Ten Oever wil dan ook ieder jaar een bijdrage leveren aan positieve initiatieven op het gebied van behandelingen voor het verbeteren van het leven van patiënten en hulp bij het doorleven.

2023

Ingeborg Douwes Centrum
Het Ingeborg Douwes Centrum is gespecialiseerd in psycho-oncologie. Het centrum helpt mensen met kanker en hun partner, kinderen, familieleden en directe naasten in alle stadia van het ziekteproces bij psychische problemen die het leven met en na kanker kunnen geven. De hulp wordt aangeboden in de vorm van individuele behandelingen, groepsbehandelingen (bijvoorbeeld over Mindfulness of Zingeving) en themabijeenkomsten (bijvoorbeeld over het onderwerp ‘Kanker in het Gezin’). Daarnaast is het Ingeborg Douwes Centrum actief op het gebied van onderzoek, innovatie, scholing en organisatie van zorg.
Het centrum is vernoemd naar Ingeborg Douwes. Deze ambitieuze vrouw en moeder van drie kinderen overleed op 38-jarige leeftijd aan de gevolgen van borstkanker. Haar missie was dat psychische zorg bij kanker vanaf de diagnose een integraal onderdeel vormt van de totale zorg en laagdrempelig toegankelijk is. Dat is, naast het bieden van de best mogelijke zorg, ook onze missie. Het Ingeborg Douwes Centrum is een zelfstandig opererend onderdeel van OLVG.

Meer informatie vind je op www.ingeborgdouwescentrum.nl.

2022

Stichting Verdriet door je hoofd
De stichting Verdriet door je hoofd informeert en ondersteunt kinderen (3-18 jr.) met een vader of moeder met kanker. Op de website www.kankerspoken.nl, waarvan ook een Engelse versie is, vinden kinderen en jongeren informatie over kanker, welke behandelingen er zijn en wat het met je doet als je vader, moeder of andere naaste ziek is. Zo ontdekken de kinderen dat het heel normaal is als je bang, boos of verdrietig bent en vinden er tips en adviezen hoe daarmee om te gaan. Ouders, vrienden, leerkrachten en hulpverleners worden geïnformeerd over wat er in de kinderen omgaat, zodat ze de kinderen kunnen beter kunnen begeleiden.
De naam Kankerspoken komt voort uit het feit dat het spookt in je hoofd als een van je ouders kanker heeft. Die spoken worden verjaagd als volwassenen eerlijke, heldere en eenduidige informatie te geven. Naast het krijgen van informatie en het bekijken van filmpjes en animaties kunnen er ook vragen worden gesteld. Die vragen, die onder andere gaan over gevoelens, lotgenoten en de kleur van chemotherapie, worden beantwoord door deskundigen. Voor de oudere kinderen zijn er games ontwikkeld, hulpverleners kunnen flyers bestellen en er is een app in de maak. Steeds opnieuw wordt gekeken naar wat de kinderen nodig hebben.

Meer informatie vind je op www.kankerspoken.nl.

2021

Stichting Kanker in Beeld ontwikkelt, faciliteert en financiert creatieve en beeldende initiatieven waarbij de verwerking van kanker centraal staat. De activiteiten zijn gericht op (ex-)kankerpatiënten en hun naasten en vinden in het hele land plaats. Creatieve expressie is een aanvullende ondersteuning en wij leveren daarmee een positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven. Onze activiteiten bieden steun bij het verwerken van de ziekte, mobiliseren de eigen kracht van de patiënt, dragen bij aan het herstel van eigenwaarde en verrijken het leven van de patiënt en hun naasten. De diversiteit van onze initiatieven zijn ondergebracht in vier pijlers: Zingen voor je Leven (33 koren), Beelden voor je Leven, Spelen voor je Leven (improvisatietheater) en Schrijven voor je Leven. Zingen, toneelspelen, schilderen, boetseren of schrijven met (bond/lot)genoten geeft positieve energie, hoop, zelfvertrouwen en een sterk gevoel van saamhorigheid. Alle activiteiten worden gegeven door vakprofessionals die bekend zijn met de impact van kanker. De vakprofessionals werken vanuit een door Kanker in Beeld aangegeven raamwerk waarbij rekening wordt gehouden met de (on)mogelijkheden van de deelnemers. Bijvoorbeeld bij Zingen voor je Leven is stembevrijding een vast onderdeel. De kracht van Kanker in Beeld is ook om verbondenheid te creëren in het hele land bijvoorbeeld door regionale korendagen te organiseren.

Voor een impressie van wat zingen bij één van onze koren betekent, verwijzen wij u graag naar de volgende video.

“Als ik zing, voel ik dat ik leef. ”