1034402090

Overige Diensten

Onze overige diensten zijn:

  • Coaching/Loopbaanbegeleiding
  • Talent Mapping/Vlootschouw
  • Herinrichting topstructuur
  • Masterclasses
  • Producten voor de toekomst

Coaching/Loopbaanbegeleiding

Suur Ten Oever is ervan overtuigd dat partijen bij elkaar brengen een cruciale start is, maar niet de hele wedstrijd. Het wordt steeds meer onderkend dat inspanningen tijdens zowel het begin van de samenwerking als in een latere fase een positieve bijdrage kunnen leveren aan de succesvolle bloei van de samenwerking. Door nadrukkelijk instrumenten als coaching, intervisie en ontwikkelplanning in te zetten is een succesvolle samenwerking beter geborgd.
Van belang hierin is uiteraard dat er tussen betrokkenen op open en integere wijze afspraken gemaakt kunnen worden over welke vraag of opdracht er aan een dergelijk traject ten grondslag ligt en uiteraard hoe de klik is met de externe begeleider. Het belang om dergelijke ondersteuning in te zetten kan niet worden onderschat. Input kan komen uit een assessment, referenten, ervaringen van de opdrachtgever met eerdere nieuwe instromers etc. Wij bieden graag onze expertise aan om hierover een open en concrete discussie te voeren. Tevens hebben wij de expertise om betrouwbare partners te adviseren om een dergelijk vraagstuk samen met u op te pakken.

Talent Mapping/Vlootschouw

Het is onze ervaring dat het niet altijd gemakkelijk is voor een organisatie om op een volledige en open manier zicht te hebben op het talent dat in de organisatie aanwezig is. Ook een structurele inventarisatie van de wensen en ambities van de eigen mensen is niet altijd voorhanden.
Wanneer een organisatieverandering met daarbij een structuurwijziging aan de orde is en er meerdere functionarissen van plek moeten wisselen kan het zinvol zijn om een vlootschouw dan wel een talent-mapping inspanning uit te voeren.
Door onze ervaring met open en effectief interviewen zijn wij snel in staat om een gestandaardiseerd en gestructureerd beeld neer te zetten van de medewerkers die bij een dergelijk proces betrokken zijn. Uiteraard is in dit proces de inzet van een aantal instrumenten, om zo tot een totaalbeeld te komen, goed denkbaar.
Talenten worden gezien, ambities raken bekend, medewerkers voelen zich gehoord en de organisatie verkrijgt een helder beeld van het aanwezige potentieel voor nu en de komende jaren.
De vorm waarin wij dit aanbieden kan velerlei zijn. Bij voorkeur sluiten we aan bij de systematiek, en wanneer voorhanden, het instrumentarium van de eigen organisatie.

Herinrichting topstructuur

De afgelopen jaren hebben wij steeds vaker ondervonden dat wij tijdens de herstructurering van de topstructuur van zorgorganisaties door onze specifieke kennis en ervaring een toegevoegde waarde kunnen hebben. In verschillende rollen zoals (proces)begeleider, selecteur en adviseur ondersteunen wij u en uw medewerkers in dit vaak gevoelige en impactvolle proces. Onze expertise is breed: van het mede ontwerpen van de nieuwe organisatiestructuur, het adviseren over het besluitvormingsproces, de begeleiding van gesprekken, communicatie-advies, tot uiteraard de werving & selectie van de gezochte nieuwe leiders.

Masterclasses

Regelmatig zullen er Masterclasses worden gegeven door de medewerkers van Suur Ten Oever of door een van onze partners. De onderwerpen zijn bijvoorbeeld: Executive Search in de Zorg, raad van toezicht in de Zorg, Solliciteren naar Executive functies.

Producten voor de toekomst

Er zullen de komende jaren steeds nieuwe producten worden ontwikkeld. Dit kan bijvoorbeeld na gesprekken met onze opdrachtgevers of na evaluatie van ons huidige dienstenpakket. Ook zullen we regelmatig inspiratiedagen met ons team organiseren waarbij zeker ook innovatie van onze diensten een centraal onderwerp zal zijn.