Inclusiviteit

Suur Ten Oever​ ziet het als haar opdracht om te streven naar een inclusieve bezetting van alle echelons in een organisatie. Wij geloven in de meerwaarde om management en bestuur een afspiegeling te laten zijn van de maatschappij. Graag spannen wij ons met onze opdrachtgevers in om de realisatie van dit doel dichterbij te brengen.

Ook in ons eigen bedrijf staat inclusiviteit hoog in het vaandel. Vandaar dat we vanaf 1 januari 2023 member zijn van het GAP200 project van Emma at Work. Hiermee ondersteunen we de missie van Emma at Work: Het dichten van de kloof tussen jongeren met een fysieke aandoening en de arbeidsmarkt. ​