Hospice DomeSolliciteer

2021 Lid Raad van Toezicht – Financiën

Hospice Dôme is een zelfstandig high care hospice in Amersfoort-Zuid, werkend vanuit een algemeen christelijke levensovertuiging. Hospice Dôme biedt deskundige palliatieve terminale zorg aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en aan hun naasten. Dit vindt plaats in een gastvrije, huiselijke omgeving in een rustige, informele sfeer. Kenmerkend is de combinatie van persoonlijke, liefdevolle aandacht en professionele zorg en begeleiding.
 
Een multidisciplinair team biedt 24 uur per dag professionele verzorging en begeleiding. Er is altijd een gespecialiseerde verpleegkundige aanwezig die wordt bijgestaan door zorgkundigen en speciaal opgeleide vrijwilligers. De medische begeleiding is in handen van de hospicearts. De psychosociale, spirituele en emotionele begeleiding van de gasten en naaste(n) wordt desgewenst gegeven door een geestelijk verzorger, een maatschappelijk werker en een muziektherapeut. Hospice Dôme staat bekend om haar hoge kwaliteit van zorg- en dienstverlening en beschikt over diverse kwaliteitskeurmerken.
 
Hospice Dôme heeft ruimte voor zeven gasten met de mogelijkheid voor spoed-, crisis- en respijtopnames. Kenmerkend voor de medewerkers van Hospice Dôme is hun betrokkenheid bij de gast en diens naaste(n) en de aandacht voor elkaar. Daarbij weten de medewerkers als geen ander ruimte te bieden en naast de ander te staan.
 
In totaal ontvangt Hospice Dôme per jaar ongeveer 80 gasten; de gemiddelde verblijfsduur is ca. 4 weken. Er zijn 24 medewerkers in vaste dient (ca. 10 fte) en er zijn 43 vrijwilligers verbonden aan de organisatie. De totale baten op jaarbasis bedragen ca. € 1,2 miljoen, voor het merendeel bestaande uit vergoedingen door de zorgverzekeraar. Voorts ontvangt Hospice Dôme gelden van donateurs en sponsors. Deze bijdragen zijn van groot belang om de continuïteit te garanderen.
 
De leiding van Stichting Exploitatie Hospice Dôme is in handen van een statutair directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. Daarnaast zijn er 2 stichtingen verbonden aan Hospice Dôme:

  • Stichting Vrienden van Dôme, gericht op verwerving fondsen voor bestemmingen die niet uit de reguliere inkomsten gedekt kunnen worden en ter ondersteuning van het hospice bij financieel moeilijker tijden;
  • Stichting Dôme Beheer, eigenaar van het gebouw aan de Appelweg en verhuurder daarvan aan het hospice.

 
Onder eindverantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder wordt de bedrijfsvoering verzorgd door managementassistenten, een vrijwilligerscoördinator en een coördinator kwaliteitsbeleid en P&O. De medezeggenschap is goed georganiseerd. Via regelmatig werkoverleg en teamvergaderingen worden medewerkers en vrijwilligers in staat gesteld mee te denken en kleine en grote verbeterpunten aan te dragen.
 
Meer informatie is te vinden op www.hospicedome.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van de directeur-bestuurder en de wijze waarop het gevoerde beleid ertoe leidt dat Stichting Hospice Dôme haar maatschappelijke doelen verwezenlijkt. Tevens is de Raad van Toezicht werkgever van de directeur-bestuurder en adviseur en klankbord voor de directeur-bestuurder. De leden van de Raad van Toezicht opereren als kritische gesprekspartners van de directeur-bestuurder, adviseren gevraagd en ongevraagd en kunnen elk vanuit eigen expertise kansen en risico’s vroegtijdig signaleren en agenderen.
 
Statutair is bepaald dat een aantal leden van de Stichting Vrienden van Dôme en Stichting Dôme Beheer tevens lid zijn van de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden op onbezoldigde basis.
 
Wegens het aflopen van de bestuurstermijn van de toezichthouder met het aandachtsgebied financiën, tevens penningmeester bij Stichting Vrienden van Dôme en Stichting Dôme Beheer, is Hospice Dôme op zoek naar een geschikte opvolger.
 
Profiel:

  • Inhoudelijke kennis van / ervaring met financiën in een (kleine) complexe organisatie.
  • Bijpassende achtergrond op HBO/WO niveau.
  • Bekend met accountancy en controlling, zo mogelijk in een zorginstelling.
  • Affiniteit met hospicezorg.
  • Christelijk meelevend.
  • Interesse om zich verder te ontwikkelen als toezichthouder / penningmeester.

 
Er zijn veel ontwikkelingen in de hospicezorg: inhoudelijk, technologisch en op het gebied van financiering en beleid. Deze ontwikkelingen zullen om passende reacties vragen. Hospice Dôme zoekt iemand die hier vanuit de eigen expertise een bijdrage aan kan leveren.
 

  • De rol als toezichthouder met aandachtsgebied financiën is meer op afstand, samen met een collega vorm je de financiële commissie en ben je gesprekspartner voor de directeur-bestuurder.
  • De rol als penningmeester in Stichting Vrienden van Dôme en Stichting Dôme Beheer is meer uitvoerend. In beide stichtingen is Hospice Dôme bezig met een verdere professionalisering van het bestuur op basis van veranderende regelgeving. Hospice Dôme zoekt iemand die zowel hands on kan zijn én ideeën kan ontwikkelen voor verdere professionalisering van het bestuur, met name m.b.t. de financiële aspecten.

 
Heb jij interesse in een rol als toezichthouder / penningmeester of in één van deze rollen, vind je het een uitdaging om in teamverband zorg te dragen voor de continuïteit van het hospice en ben je bereid om je voor een aantal uren per maand in te zetten voor dit prachtige werk, dan gaat Hospice Dôme graag met jou in gesprek.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Na de voorselectie door Suur & Company zal de long- en shortlist aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Marja Suur, Partner, marjasuur@suurcompany.nl
Monica van der Ven, Personal Assistant, monicavanderven@suurcompany.nl
T: 0850 – 734 734