HadoksSolliciteer

2022 Lid Raad van Bestuur ad interim

Omschrijving organisatie
Hadoks is per 1 januari 2019 gevormd uit een fusie van verschillende organisaties (Smash, ELZHA, SHOP en deels HKH) en heeft als werkgebied de gemeenten Den Haag, Wassenaar, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg met circa 740.000 inwoners. Onder Hadoks werken circa 500 huisartsen met elkaar samen. De organisatie heeft een omzet van circa € 35 miljoen en circa 250 medewerkers in dienst. Hadoks bundelt de kracht van huisartsen in de regio Haaglanden en werkt aan een toekomstbestendige huisartsenzorg. Samen met andere zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten in de regio werkt Hadoks aan de beste huisartsenzorg in de regio Haaglanden.

Coöperatie Hadoks U.A. houdt zich bezig met de strategische koers van Hadoks en wordt begeleid door het Coöperatiebestuur, dat wordt gevormd door zeven huisartsen uit de regio Haaglanden. De Hadoks Holding B.V. vertaalt de strategie in directe en indirecte patiëntenzorg en zet zich in om de huisartsen daar waar mogelijk te ondersteunen in de dagelijkse praktijk. Onder de Hadoks Holding B.V. vallen vier werkb.v.’s: Hadoks Acute Zorg, Hadoks Chronische Zorg, Hadoks Services en Hadoks Praktijkondersteuning. De dagelijkse leiding is in handen van de tweehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de resultaten en zorg- en bedrijfsprocessen van Hadoks.

Met ingang van februari ’22 vertrekt een van de leden van de Raad van Bestuur. 
Voor de periode van ca. 6 maanden – 1 jaar wordt een interim lid Raad van Bestuur aangesteld. 

Functieomschrijving

Opdracht

 • Tot afronding brengen van het fusie- en integratieproces, waarbij de beoogde synergievoordelen worden gerealiseerd, met als resultaat een wendbare organisatie die inspeelt op veranderingen en de patiëntenzorg en dienstverlening aan huisartsen continu verbetert.
 • Intern het huis op orde brengen en borgen van de bedrijfscontinuïteit, met de focus op meer kostenefficiency in de bedrijfsprocessen – en systemen.
 • Versterken van het interne leiderschap en de medewerkers inspireren en motiveren om zich te blijven ontwikkelen, zodat zij vanuit hun eigen expertise een bijdrage kunnen leveren aan innovatie en vernieuwing.
 • Opstellen en implementeren van een breedgedragen plan gericht op meer klantgericht werken, zodat de huisartsen in de regio Haaglanden kunnen vertrouwen op de beste ondersteuning en zij op optimale wijze zorg voor hun patiënten kunnen uitvoeren.
 • In opdracht van de Raad van Commissarissen en in samenwerking met de voorzitter Raad van Bestuur een voorstel uitwerken voor de toekomstige structuur en cultuur, waarbij medewerkers zich verbonden voelen met elkaar en met de organisatie en waarbij samenwerking wordt gestimuleerd. Hierbij wordt op evenwichtige wijze de input van het operationeel management meegenomen in het besluitvormingsproces.

Vereisten interim lid Raad van Bestuur

 • Ervaren eindverantwoordelijke (interim) directeur of bestuurder, die niet zozeer de “ontwerp-strategie” maar meer de “ontwikkel-strategie” benadering toepast.
 • Scherp accent op bedrijfsvoering in business to business organisatie met hands-on mentaliteit en executiekracht. 
 • Ervaring met het in goede banen leiden en coördineren van reorganisatietrajecten.
 • Stevige persoonlijkheid, koersvast, komt overtuigend en doortastend tot afgewogen besluiten.
 • Kennis/affiniteit met de 1e lijns zorg.
 • Samenwerker, verbinder.
 • Scherpe politieke antenne, kan goed omgaan met tegengestelde belangen. Weet ook onder tijdsdruk en bij tegenslagen effectief te presteren en de rust te behouden.

Procedure

Startdatum : zo spoedig mogelijk                 
Aantal dagen per week : 3 – 4 dagen
Duur van de opdracht : ca. 6 maanden – 1 jaar
Plaats : Den Haag

Contact

Marja Suur, Partner
Mail:     : marjasuur@suurcompany.nl
            
Monica van der Ven, Personal Assistant 
Mail      : monicavanderven@suurcompany.nl
Tel        : 0850 – 734 734

Wies Fest, Personal Assistant
E         :wiesfest@suurcompany.nl
T         :0850 734 734

Euclideslaan 1
3584 BL Utrecht
www.suurcompany.nl