St JansdalSolliciteer

2023 manager IAMT (CIO rol)

U kunt niet meer op deze vacature reageren. De reactietermijn is verstreken.

Ziekenhuis St Jansdal is een regionaal basisziekenhuis voor alle inwoners van de Noordwest-Veluwe en Oostelijk Flevoland. Het St Jansdal heeft twee ziekenhuisvestigingen: Harderwijk en Lelystad en meerdere buitenpoliklinieken. Het ziekenhuis wordt gewaardeerd om het persoonlijke karakter. Belangrijke karakteristieken van het ziekenhuis zijn kwaliteit, betrokkenheid, persoonlijke zorg en aandacht. Onder het motto ‘St Jansdal zorgt samen’ gaat het ziekenhuis voor goede zorg voor alle bewoners in de regio, ook als delen van die zorg door andere zorgaanbieders geleverd worden. Een goed netwerk met zorgpartners en verwijzers is voor Ziekenhuis St Jansdal dus zeer belangrijk.
 
Patiënten voelen zich gehoord en gesteund en worden gezien als partner in de zorg. Ziekenhuis St Jansdal wil hen zoveel mogelijk regie geven over hun eigen zorgproces. Verder streeft het ziekenhuis naar een huiselijke omgeving, waardoor patiënten zich op hun gemak voelen. Deze benadering is niet alleen prettig voor patiënten, maar draagt ook bij aan hun genezing.
 
Met een ambitieus bouwplan wordt momenteel uitvoering gegeven aan de uitbreiding en renovatie van de ziekenhuisgebouwen. Het ziekenhuis kenmerkt zich door een gezonde en stabiele financiële huishouding en verwacht voor het huidige jaar en toekomstige jaren positieve resultaten te boeken en het weerstandsvermogen te handhaven c.q. verder te versterken.
 
Meer informatie, waaronder het jaarverslag 2021, is te vinden op: https://www.stjansdal.nl/
 

Functieomschrijving

Ziekenhuis St Jansdal is op zoek naar een ambitieuze manager IAMT (CIO rol) om samen met het team de digitale ambities van het ziekenhuis verder te realiseren. Je komt te werken bij een middelgroot ziekhuis dat nog wel de kenmerken van een kleinschalig ziekenhuis heeft: iedereen kent elkaar, je loopt makkelijk bij elkaar binnen om te overleggen en de sfeer is informeel.
 
Afgelopen jaren stonden in het teken van implementatie van het EPD van de leverancier Epic, integratie van de locatie in Lelystad en doorontwikkeling van de digitalisering. Aan jou de taak om de doorontwikkeling van thema’s als digitale zorg en technologische innovatie verder vorm te geven en door te bouwen aan de ambities van het ziekenhuis. Komende jaren staan tevens in het teken van vastgoedontwikkeling waardoor nieuwbouw en renovatie ook een belangrijk onderdeel uitmaken van de IAMT-agenda van het ziekenhuis.
 
Je maakt deel uit van het MT van het ziekenhuis. Je werkt samen met de MT collega’s, met een afvaardiging uit de medische staf (CMIO / MIO / CPIO) alsmede met het verpleegkundig vakgebied (CNIO) en je eigen team aan de verdere doorontwikkeling.
 
Je legt verantwoording af aan een lid van de Raad van Bestuur en je geeft direct leiding aan de afdelingsmanagers van de volgende afdelingen: ICT Beheer, EPD (Epic), Reporting en Medische technologie. In totaal geef je (in-)direct leiding aan ca. 78 fte.
 
Met je team actualiseer je de digitale strategie en voer je deze verder uit. Je bent een teamspeler en kunt op basis van kennis en expertise de zorg meenemen in ontwikkelingen in het vakgebied, om zo technologie optimaal in te zetten in de zorg. Gezien de samenwerking in de regio en binnen de groep van Epic ziekenhuizen zoekt Ziekenhuis St Jansdal een verbindende manager, bij wie het creëren en onderhouden van deze contacten in het DNA zit.
 
 
 
Opgaven, taken en verantwoordelijkheden

 • Doorontwikkelen van de IT en medische technologie portefeuille.
 • Jaarlijks afstemmen en actualiseren van de ziekenhuisbrede digitaliseringsagenda zodat deze optimaal aan blijft sluiten op de meerjarenstrategie.
 • Verder uitbreiden en verbeteren van de visie op, en positie van, IT en Medische Technologie in de organisatie. Verder verbinden van de gebruikers- en zorgorganisatie. Dit alles in gezamenlijkheid met de CMIO/MIO, CPIO en CNIO.
 • Actief onderhouden van de samenwerking in het netwerk van Epic ziekenhuizen alsmede actief onderhouden van contacten met de IAZ, SAZ en NVZ-samenwerkingsverbanden.
 • Verder uitbouwen van de regio samenwerking.
 • (In)direct leidinggeven aan een team van diverse specialisten binnen de afdelingen.

 
Functie-eisen

 • Academische werk- en denkniveau, met uitstekende vakkennis en helder inzicht in de vakinhoudelijke verbindingen. Een academische opleiding op het gebied van klinisch fysica of klinische informatica strekt tot aanbeveling.
 • Ervaren met project- en programmamanagement: heeft overzicht en weet hoe het werkt, ook in aansturing van externen en leveranciers en durft in die samenwerking knopen door te hakken.
 • Kan goed schakelen tussen het strategische- tactische- en operationele niveau en kan het niveau goed duiden aan gesprekspartners.
 • Ervaring in een soortgelijke integraal verantwoordelijke leidinggevende positie in een complexe (zorg)organisatie, concrete ervaring in een ziekenhuisorganisatie is een pre.
 • Organisatiesensitief, uitstekend in staat om goed samen te werken met zorgprofessionals, beschikt hierbij over het vermogen om op een prettige manier de synergie tussen belangen van professionals en organisatie te bewerkstelligen. ·        Beschikt over een visie en een toekomstgerichte en brede kijk op de inzet van technologie en IT architectuur en kan dit in duidelijke stappen neerzetten.
 • Volgt maatschappelijke ontwikkelingen rondom veranderende zorg waarbij digitale zorg, samenwerking en gegevensuitwisseling, doelmatige zorg en de juiste zorg op de juiste plek belangrijke thema’s zijn.
 • Goede coachende managementkwaliteiten en bewezen leidinggevende ervaring aan een diverse groep van professionals, geeft ruimte aan ieders persoonlijke professionaliteit.
 • Bewezen ervaring met het initiëren en ondersteunen van (complexe en organisatie brede) veranderingsprocessen en cultuurverandering. Zet en houdt hierbij vast aan een stip op de horizon, zorgt voor beweging in de gewenste richting en heeft oog voor de medewerkers.

 
Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Besluitvaardig en standvastig, kan een strategische koers bepalen vanuit analytisch oogpunt.
 • Effectieve communicator en onderhandelaar met pragmatische en commerciële insteek.
 • Verbinder met een breed gedragsrepertoire, kan adequaat interveniëren in groepsprocessen en vindt het van belang om zaken open op tafel te leggen en te bespreken, zeker met de Raad van Bestuur, de CMIO en CNIO en andere naaste collega’s. Biedt structuur, legt verantwoordelijkheden laag, en overziet de lopende zaken en problematiek.
 • Heeft voldoende lef om moeizame processen te benoemen en schroomt niet om eventuele ‘heilige huisjes omver te schoppen’.
 • Denkt vanuit klantwaarde en is van nature geneigd tot het realiseren van continue verbeteringen.
 • Zichtbaar, toegankelijk en betrokken, bezit een grote mate van executiekracht.
 • Positief ingesteld, nuchter, oog voor detail, overtuigend/beïnvloedend, onderhandelaar, commercieel ingesteld en overziet steeds het geheel.

 
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie. Het betreft een dienstverband voor onbepaalde tijd voor 36 uur per week.

Procedure

Kandidaten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
De procedure omvat 2 selectiegesprekken (kruislings) alsmede een gesprek met de adviescommissie.
Een (ontwikkel)assessment maakt deel uit van de procedure.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Van kandidaten wordt verwacht dat zij een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen.

Contact

Gert-Jan Borghuis, Associate Partner
Monica van der Ven, Project Assistant
Stephanie van Houtert, Project Assistant
T: 0850 – 734 702